Nyheder/driftsinformation

På grund af det igangværende kloakarbejde i byen

kan der forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen