Fakta/Om

  • Ranum Vandværk forsyner ca.625 forbrugere med rent drikkevand.

  • Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer.

  • Fra værkerne oppumpes årligt ca. 100.000 kubikmeter vand til forbrugerne.

  • Ranum Vandværk har 3 deltidsmedarbejdere

  • Vandværket ledes af en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling